Nyheder fra Bindslev

13 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Bindslev og omegn

Job tilbydes:
Organiststilling ved Tversted og Uggerby sogn
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse pr. 1. september 2022 eller snarest derefter.   Vi søger en organist der kan varetage alle de funktioner, der knytter sig til organistembedet, herunder gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.   Som særlig kvalifikation vægter vi en organist eller en person med anden tilsvarende relevant uddannelse, der: kan skabe en dynamisk fortolkning af salmer og samtidig forene det musikalske i en kirkelig kontekst kan og har lyst til særligt at varetage og udvikle et kirkeorkester/- band med afsæt i lokale kræfter kan arrangere kirkekoncerter - både klassisk, rytmisk og egne koncerterer og har lyst til at søge midler hertil har indsigt i og lyst til at engagere sig i kirkens liv i forhold til børn, unge og de månedlige plejehjemsgudstjenester er åben for nye ideer og en kreativ udvikling af en kulturel kirke Vi er en aktiv inkluderende og åben kirke i forandring. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i et sådant team, at du er holdspiller og med din faglighed vil være med til at støtte op omkring udviklingen af nye ideer. Vi har i Tversted og Uggerby sogn et godt samarbejde, samt et godt og velfungerende personaleteam.   Ansøgning med relevante bilag sendes til Tversted/Uggerby sogns menighedsråds kontaktperson Tove Sauter Berg 8482fortrolig@sogn.dk Senest d.14. juli 2022   Ansættelsessamtale og prøvespil vil blive afholdt i uge 29   For yderligere information, kontakt venligst: Menighedsrådsformand Dagmar Fellmann, mobilnummer 20850915 Kontaktperson Tove Sauter Berg, mobilnummer 51204172   Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellemFinansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat forkirkemusikere. Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.629kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 297.284 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt22.341 kr. (nutidskroner). OK-tillæg udgør årligt 963 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellemKirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og KantorSamfund (DOKS) for organister. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales ihenhold til ny løn/AC-skalaen.Det vil sige en bruttoløn mellem 323.490 kr. – 394.181 kr. årligt (nutidskroner).Der ydes rådighedstillæg i stillingen.Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621 kr. – 64.643 kr. (nutidskroner). Indplacering ogrådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftalesi henhold til det aftalte basisløntrinssystem.Basisløntrin 1 udgør kr. 312.149 årligt (nutidskroner) ogBasisløntrin 2 udgør kr. 327.963 årligt (nutidskroner).Indplacering sker efter anciennitet.Rådighedstillægget udgør årligt 24.269 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/ 31.641 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/ 37.652 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dkDer er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelsemed de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatusved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.   For yderligere information, kontakt venligst Menighedsrådsformand Dagmar Fellmann mobil 20850915 Kontaktperson Tove Sauter Berg mobil 51204172
Tversted Kirke og Menighedsråd
Indrykket 28. juni på JobNet
Job tilbydes:
Salgsassistentelev til Min Købmand Bindslev
Vi søger en salgsassistentelev til Min Købmand BindslevVi lærer dig ikke kun at lange varer over disken. Vi lærer dig, hvordan du driver en butik. Hvordan du driver en forretning. Hvordan du holder styr på varerne, og kommer på fornavn med kunderneI Min Købmand Bindslev tror vi på, at det lokale er fremtiden. Vi kender folk, og de kender os. Vi er en byens samlingspunkter - og det kommer du også til at være.At være salgsassistentselev er for dig, som vil mennesker. Dig, som vil være stolt af dit fag. For dig, som vil engagere dig i lokalområdet. For dig, som måske en dag vil eje din egen forretning.Bliv salgsassistentelev i Min Købmand Bindslev og få:• Hilst på kunderne første dag.• Lært hvordan man driver forretning og butik.• Mulighed for at eksperimentere, og skabe inspirerende indkøbsoplevelser.• Kunderne til at vælge klimavenligt, miljøvenligt og socialt ansvarligt - hvis de vil.• Plads i et team af dygtige kollegaer.• Fod på varebestilling og prisstyring• Mulighed for at dygtiggøre dig!• En 2-årige uddannelse, som kombinerer praktisk arbejde med skoleophold. Ud fra mantraet; mindre skole, mere handling!Bliv salgsassistentselev i Min Købmand BindslevHer ser vi dig, som det hele menneske du er. Vi ser dine evner. Dine ambitioner. Dit initiativ.Og vi hjælper dig til at udleve dem, og til at dygtiggøre dig. Hos os er der mange veje frem, for Min Købmand er en del af Dagrofa. Du er fri til at gribe muligheden og finde din vej.Du skal bare have færdiggjort en HG2, GF2, HHX eller en HTX/HF/STX suppleret med et 5-ugers suppleringsforløb fra handelsskolen.Er du voksenelev, så tøv ikke med at sende en ansøgning, i Min Købmand Bindslev ser vi ikke din alder, men dig som person.Vil du vide mere, så tag fat i Købmand Karlo Thomsen. Telefon: 98 93 80 44 Købmand telefon: 21 73 97 44 Adresse: Sønderbro 12, 9881
KØBMAND RIISAGER V/KARLO ERLING THOMSEN
Indrykket 28. juni på JobNet
Job tilbydes:
Kirkesanger deltidsstilling ved Tversted Uggerby Sogn
Stillingen er en deltidsstilling på 15 timer pr. uge og til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter.   Vi søger en uddannet kirkesanger, der skal medvirke til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.   Kirkesangere skal varetage følgende opgaver i samarbejde med præst, organist og kirkens øvrige medarbejdere: gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken og kapel plejehjemsgudstjenester andre kirkelige handlinger spaghettigudstjeneste   Vi forventer at, du har: sangfaglig baggrund en trænet sangstemme kendskab til folkekirkens arbejde og liturgi   Som særlig kvalifikation vægter vi en kirkesanger, der: med fleksibilitet, begejstring og engagement kan medvirke til at udvikle det musikalske liv i vore to kirker i samarbejde med organist, præst og øvrige medarbejdere kan lede og udvikle børnearbejdet med sang og musik/ rytmik og eventuel et voksenkor kan arrangere kirkespil til særgudstjenester er åben for nye ideer og en kreativ udvikling af en kulturel kirke Vi er en aktiv inkluderende og åben kirke i forandring. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i sådan et team, at du er holdspiller og med din faglighed, vil være med til at støtte op omkring udviklingen af nye ideer.   Vi har i Tversted og Uggerby sogn et godt samarbejde, samt et godt og velfungerende personale team.   Ansøgning med relevante bilag sendes til Tversted/ Uggerby sogns menighedsråds Kontaktperson Tove Sauter Berg 8482fortrolig@sogn.dk senest d.14. juli 2022   Ansættelsessamtale og prøve sang afholdes i uge 29   For yderligere information, kontakt venligst: Menighedsrådets formand Dagmar Fellmann mobil 20850915 eller kontaktperson Tove Sauter Beg mobil 51204172   Ansættelsen af kirkesanger er omfattet af gældende overenskomst mellem Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusiker. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 – 423.630,94 (nutidskroner). Fikspunktet er  297.284,85 kr.   Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner)   OK tillæg på 963,99 kr.   Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg konverteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsråd og Dansk Kirkemusiker Forening
Tversted Kirke og Menighedsråd
Indrykket 29. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk