Stor havneudvidelse og grøn omstilling på tegnebrættet i Hjørring Kommune

Foto: Hjørring kommune.
dato

Hjørring kommunens første nyhedsbrev for 2024 tager fat på en række projekter, der vil have stor indflydelse på det administrative, politiske, og fysiske landskab i mange år frem.

Hirtshals havn står overfor sin største udvidelse, siden den blev etableret i 1920'erne. Havnens nuværende status som et centralt transport-, fiskeri-, og marineservices knudepunkt er kritisk for den grønne transition. Den påkrævede fremtidssikring af havnen indbefatter væsentlige forbedringer, herunder bedre forhold for indkommende skibe.

Der er blevet udbudt en opfordring til potentielle bydere i EU om at undersøge, hvordan økonomien i projektet kan sammensættes. Dette inkluderer estimering af projektets samlede omkostninger samt værdien af potentielle vindmølleplaceringer i det nye havneområde. Budprocessen forventes også at skabe en optimal fremgangsmåde for realiseringen af projektet.

Der forventes fremlagt et officielt dokument om projektet til byrådet før årets udgang, og udvidelsen forventes at være fuldført i 2027.

Den grønne overgang danner også grundlag for mange forslag for opsætning af solceller og vindmøller, der blev modtaget for et år siden. Byrådet har planlagt at sende 34 projekter i offentlig høring og forventes at træffe en beslutning om, hvilke projekter der skal videreføres, i slutningen af februar.

De aftaler, der træffes, ekseeres at definere fremtiden for energiforsyning, på trods af potentiel offentlig modstand, og vil både visuelt og landskabsmæssigt forandre byen.

Borgmesteren nævnte også det nyligt snedfald, der understreger de udfordringer det kan bringe, ligeledes blev skolernes kommende vinterferie fremhævet som en god tid for ekstra indendørshygge og varm kakao.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/nyt-fra-borgmesteren

Kilde: Hjørring kommune (Bazoom API)