Otte nye klimapartnerskabsaftaler i hus

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Samarbejde er en hjørnesten i Hjørring Kommunes klimahandlingsplan – for kommunen kan ikke nå de ambitiøse klimamål alene. Derfor var der også stor tilfredshed i Byrådet over de otte nye klimapartnerskabsaftaler, som blev indgået på Rådhuset tirsdag formiddag.

Partnerskabskredsen tæller nu 47 klimapartnere, som bidrager til at løse klimaudfordringerne med konkrete handlinger og samarbejde. Der blev budt velkommen til Bring, Feriepartner Lønstrup, Havrevang I/S, Lønstrup Turistbureau, Trefadder, Vester Jonstrup (landbrug), Aurion og Lønstrup Café Bio.

Havrevang I/S håber, at de som klimapartner kan bidrage til at udvikle mere klimavenlig turisme både omkring Lønstrup og i kommune. Ejer Karina Nielsen siger:

"Vi har altid haft fokus på klimaet i vores dagligdag på Havrevang og vi forventer, at klimapartnerskabet også kan give os ny inspiration. Klimahandling er vigtig, og selvom vi er en lille virksomhed, er vores bidrag vigtigt netop for at vise at vi alle kan bidrage".

Peter Nielsen, som ejer landbruget Vester Jonstrup, er glad for at være den første landmand i klimapartnerskabet:

"For mig er det vigtigt, at landbruget bidrager i forhold til den grønne omstilling og for at afbøde klimaforandringerne. Vi er startet med at skabe den første fossilfrie mælkeproduktion og jeg glæder mig til samarbejdet i klimapartnerskabet".

I Hjørring byråd er man godt tilfredse med den store opbakning til Klimahandleplanen blandt kommunens erhvervsliv og organisationer. Den viser, at man her er klar til at handle for at rykke på den grønne omstilling og indfri klimahandlingsplanens ambitiøse mål.

"Grunden til, at vi tør være så ambitiøse i forhold til klimaet er, at vi har virksomhederne og borgerne med. Alle kommunens klimapartnere har på forskellig vis meldt sig på banen for at bidrage med at løfte denne kæmpestore opgave, som ingen af os kan løfte alene. Det sætter vi meget stor pris på, og derfor er det en god dag, når vi udbygger fællesskabet med underskrifter på 8 nye samarbejdsaftaler", lyder det fra borgmester Søren Smalbro.

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.