Hjørring Kommune sætter kultur på dagsordenen med nye, brede initiativer

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Fra vision til handling: søsætter ambitiøse kulturindsatser

Den 15. marts 2024 markerede en vigtig dato for Hjørring Kommunes fremtid indenfor kultur, da nye, ambitiøse kulturindsatser blev annonceret. Disse indsatser, som spænder over flere aspekter af fritid og kultur i kommunen, signalerer en stærk vilje til at berige det lokale kulturliv. Med initiativer som en ny online kulturkalender, et forstærket erhvervssamarbejde, og sommerskoleprogrammer for børn, har kommunen taget et stort skridt i retning af at gøre kultur både mere synlig og tilgængelig for alle borgere.

Økonomiudvalget i Hjørring Kommune står bag beslutningen om kulturinitiativerne for de kommende år, 2024-2025. Den foreslåede plan lægger vægt på at øge synligheden og tilgængeligheden af det lokale kulturliv og støtter gennemførelsen af arrangementer i kommunens byer, områdebyer, landsbyer, og på landet. Dette giver en umiddelbar mulighed for at opleve kultur. uanset bopælsområde.

I centrum for synliggørelsen af kulturlivet står etableringen af en online kulturkalender. Denne digitale platform vil fungere som et samlingspunkt, hvor kulturinteresserede borgere og kulturarrangører kan mødes. Kulturkalenderen forventes at spille en afgørende rolle i at fremme diverse kulturelle begivenheder og initiativer indenfor kommunens grænser.

Interaktion mellem kultur og erhvervsliv er også et fokusområde, og planerne herom vil blive drøftet og konkretiseret i løbet af efteråret 2024. Målet er at skabe synergi mellem disse to sektorer, hvilket potentielt kan føre til nye, kreative samarbejder.

Desuden er der en særlig indsats for at integrere kulturaktiviteter i børn og unges hverdag. Det nye tilbud om en sommerskole med fokus på kulturaktiviteter, skal give børn og unge mulighed for at udforske og udvikle deres kreativitet og interesser indenfor forskellige kulturformer. I det hele taget signalerer disse initiativer en stærk tro på kulturens positive indflydelse på både individer og samfund.

Samlet set afspejler Hjørring Kommunes kulturindsatser både en respekt for det lokale kulturlivs betydning og en ambition om at udvikle og fremme dette yderligere i de kommende år. Dette er et tydeligt budskab om, at kultur er en vital del af samfundet, som fortjener både investering og opmærksomhed.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/mar/fra-vision-til-handling-soesaetter-ambitioese-kulturindsatser

Kilde: Hjørring Kommune