Hjørring Kommune overvejer solcelle- og vindmølleprojekter på byrådsmøde

Foto: Hjørring kommune.
dato

Solcelle- og vindmølleprojekter står til diskussion på byrådsmødet i Hjørring Kommune den 28. februar.

I efteråret har der været en fordebat om mulige placeringer af solcelle- og vindmølleprojekter i Hjørring Kommune. Dette har resulteret i identificeringen af 34 områder, der kan være potentielle steder for opførelsen af disse grønne energiprojekter.

Hjørring Kommune har modtaget omkring 1.150 høringssvar og reviderede ansøgninger med borgernes og interessenternes feedback på de foreslåede projekter. Disse svar har været en vigtig del af den efterfølgende vurderingsproces, hvilket har ført til en ny gennemgang og vurdering af alle ansøgningerne.

På byrådsmødet den 28. februar står det på dagsordenen at træffe en afgørende beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering for de pågældende solcelle- og vindmølleprojekter. Denne beslutning vil være afgørende for, hvordan de næste skridt i projekterne vil udfolde sig.

Dette initiativ er en del af Hjørring Kommunes bestræbelser på at støtte overgangen til vedvarende energi og bidrage til Danmarks klimamål. Mødet den 28. februar er en vigtig milepæl i denne proces, hvor byrådsmedlemmernes beslutning vil forme fremtidens energilandskab i kommunen.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/solcelle-og-vindmoelleprojekter-paa-byraadsmoedet-28-marts

Kilde: Hjørring Kommune