Forårsfornyelse og samhørighed blomstrer i Ilbro med nye landsbyinitiativer

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Ilbro blomstrer og foråret er på vej

Ilbro, en landsby i Hjørring Kommune, har i denne periode markeret begyndelsen på foråret med nye initiativer og socialt engagement. Landsbyforums årets første møde blev afholdt her, hvilket symboliserer et skridt fremad mod udvikling og samhørighed i lokalsamfundet.

Det bevidnes af indsatsen fra Ilbro Borgerforening, der har været drivkraften bag ny udvikling i byen gennem forskellige sociale initiativer. Disse initiativer har været med til at styrke fællesskabet og sætte en positiv dagsorden for byens fremtid.

Under dette møde tog Landsbyforum et vigtigt skridt ved at uddeling af vedligeholdelsesmidler til forskellige ildsjæleprojekter samt valg af nyt formandskab for perioden 2024-2025. Med Poul Berg fra Hundelev ved roret som formand og Kaj M. Larsen fra Lørslev som hans højre hånd, tegner fremtiden lys for de lokale initiativer.

For dem, der ønsker at komme i kontakt med det nyligt valgte formandskab eller By- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune, er kontaktinformation lettilgængelig, hvilket åbner op for dialog og samarbejde om fremtidige projekter.

Aftenen blev afrundet med hyggeligt samvær, hvor deltagerne nød kaffe og den berømte "Ilbro-lagkage", generøst tilbudt af både Ilbro-Lørslev Idrætsforening og Borgerforeningen. Dette gestus understreger endnu engang den stærke følelse af fællesskab og støtte, der kendetegner Ilbro.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/landsbyforum-paa-besoeg-i-ilbro

Kilde: Hjørring Kommune